Zapraszamy serdecznie do podejmowania współpracy z nami w zakresie franczyzy prosimy pisać na mail:  franczyza@hotelinvestmentgroup.pl

Poniżej linki do wyjaśnień zasad i formuł współpracy z pt. partnerami.

Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa może stać się atrakcyjną formą wyjścia z kłopotów finansowych dla firm zagrożonych niewypłacalnością. Uchwalenie 15 maja 2015 r. ustawy – Prawo restrukturyzacyjne niewątpliwie otworzyło nowe możliwości w zakresie prowadzenia postępowań mających na celu uniknięcie upadłości dłużnika lub zawarcie układu z wierzycielami. Nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne wymaga jednak spełnienia szeregu wymogów, bez których nie będzie możliwe otwarcie poszczególnych typów postępowań restrukturyzacyjnych. Ponadto, im gorsza sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa dłużnika, tym wyższe prawdopodobieństwo zaistnienia negatywnej przesłanki do ogłoszenia upadłości wskazanej w art. 13 ust. 1 znowelizowanej ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.