Prezes Zarządu

Zarząd spółki

Dyrektor generalny i pełnomocny
- Prokurent Zarządu

Adres do korespondencji:

"HRM - Hotel & Restaurant Management
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
30-702 KRAKÓW; UL. LIPOWA 3D
NIP: 6793213247
REGON: 388326287
KRS: 0000886906
NestBank 98 1870 1045 2083 1070 1348 0001
kontakt@hotelinvestmentgroup.pl
http://www.hotelinvestmentgroup.pl/

Nasz lokalizacje: